چشم انداز  دوره ابتدایی

چشم انداز دوره ابتدایی

پرورش و رشد دانش آموز : 

حرفه ای 

پرسش گر

فکور

متعهد

کارآفرین

شاد

موحد

نوآور

متدین

کوشا

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top