راه اندازی اپلیکیشن رهپویان

راه اندازی اپلیکیشن رهپویان

راه اندازی اپلیکیشن رهپویان  به منظوردسترسی به  امکانات پیشرفته آموزش مجازی شامل:

  • برگزاری کلاس های آنلاین در فضای اسکای روم و برقراری ارتباط چهره به چهره معلم و دانش آموزان
  •  برگزاری آزمون های آنلاین
  •  حضور و غیاب آنلاین  و اعلام به اولیا ء در اسرع وقت
  • بارگذاری چکیده  محتوای آموزشی به منظور دسترسی آسان دانش آموزان 
  • ثبت موارد انظباطی  و اعلام به اولیاء
  • ثبت کارنامه ارزشیابی ماهانه 
  • بارگذاری تکالیف روزانه بصورت مستمر ، برنامه های  هفتگی ، آزمون های  هفتگی و ماهانه

لیست اخبار
Top