منتخبین شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1400-1399

منتخبین شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1400-1399
1399/08/26

لاله های روشن

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ امام حسن مجتبی در عرصه فعالیت های پرورشی انتخاب کشوری لاله های روشن دبستان هوشمند غیر دولتی امام حسن مجتبی (ع) با درج در کانال کشوری لا له های روشن
1399/08/26

راه اندازی اپلیکیشن رهپویان

راه اندازی اپلیکیشن رهپویان  به منظوردسترسی به  امکانات پیشرفته آموزش مجازی شامل: برگزاری کلاس های آنلاین در فضای اسکای روم و برقراری ارتباط چهره به چهره معلم و دانش آموزان  برگزاری آزمون های آنلاین  حضور و غیاب آنلاین  و اعلام به اولیا ء در اسرع وقت بارگذاری چکیده  محتوای آموزشی به منظور دسترسی آسان دانش آموزان  ثبت موارد انظباطی  و اعلام به اولیاء ثبت کارنامه ارزشیابی ماهانه  ...
1399/08/26

شورای دانش آموزی

منتخبین شورای دانش آموزی سا ل تحصیلی 1400-1399
1399/08/26

انتخابات انجمن اولیا و مربیان

منتخبین انجمن اولیاو مربیان سال تحصیلی 1400-1399
1399/08/26

جلسه آموزشی رهپویان

جلسه آموزشی آموزگاران با موضوع راه اندازی اپلیکیشن رهپویان  با حضور موسس،  مدیریت و همکاران پیش دبستان و دبستان غیر دولتی امام حسن  مجتبی (ع)
1399/08/26
Prev 1 Next 
Top